Haber Kategorisi : Araştırma

Arap müzik dünyasının altın üçgenine komşu olan Nusayriler, maalesef güçlü bir müzik geleneğini günümüze kadar ulaştırabilmiş değiller. Oysa Şam, Beyrut…

Antakya Mutfağında Kısa Ömürlü Yemekler Bu yazmış olduğum yemekler ömürleri çok kısa olan yemeklerimiz neredeyse bir ayı geçmeyen bir…

Hatay’da Yakın Tarihin En Büyük Göçü: Hıristiyan göçleri… Göçlerin birçok nedenleri vardır: 1-Ekonomik nedenler. 2-Büyük felaketler (deprem…

“Daphne Apollo’nun olmaz, toprağın olur” O toprak Antakya-Harbiye’de. APOLLO Ve DAPHNE EFSANESİ: Baştanrı Zeus’un oğlu Güneş (Işık) Tanrısı Apollo, birgün peşinde…

Roma Köprüsünü kısaca anımsatmak isterim: 4 gözlü, taş bir yapı idi. Gündüz Sineması tarafından bakılınca bir kartalbaşı kabartma görülüyordu. Özgün…

Özetle; M.Ö. 6. Yüzyıllık zamanı (Doğu Akdeniz’in Helenistik döneminden, Arap Hakimiyeti dönemi) kapsayan, Antakya Metropolis’i, Harbiye (Daphne) evleri, Antik Samandağı Limanı v.d.…

Gölün kurutulmasıyla ekosistem bozulmuş ve bugünkü yaşadığımız sorunları da beraberinde getirmiştir. Tabi mer’a ve göller tarıma açıldığında ilk dönemler bakir…