Haber Kategorisi : Mehmet Ateş

Toprak evler yoksulluğun simgesi, taş evler zenginliğin. Tarih boyunca kırsal kesimde yaşayan insanların imece usulü inşa ettikleri toprak evler uzun…

Amin Maalouf, “Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri”, YKY Yayınları, 2006. Çeviren; Ali Berktay. Bu tarih kitabında Arap tarihçi ve Vakanüvislerin tuttuğu…